Indië herdenking

15 augustus jl. was het Korpscommando aanwezig bij de Nationale Indië-herdenking, waar
alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht worden. Na de
ontvangst met koffie en spekkoek ging de herdenking van start met het intreden van het
vaandel Regiment Van Heutsz. Gedurende de herdenking waren er een aantal
voordrachten in het thema “Verhalen Over Leven,” waarbij men over wilde brengen hoe de
persoonlijke verhalen uit de tijd van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië doorleven
in de jongere generaties. De voordrachten werden afgewisseld met muzikale uitvoeringen
door de Marinierskapel en de Residentie Bach Ensembles en zijn er door verscheidene
hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers kransen gelegd, waarna men een
minuut stilte in acht heeft genomen. Na het overvliegen van de Catalina was het tijd voor
het defilé. Tijdens het defilé heeft het Korpscommando een bloemstuk gelegd en een
eregroet gebracht bij het monument, wat aan de aanwezige burgers en de pers niet
onopgemerkt voorbij ging.

Indie herdenking