Prinsjesdag

Ieder jaar weer wordt op de derde dinsdag van september de begroting en visie voor het volgende parlementair gepresenteerd. Het nieuws staat vol met de implicaties van de grote getallen die verschuiven , de visie van het kabinet, en de meningen die in de kamer gedeeld worden. Toch heeft zelfs de meest politiek onderlegde weerstudent op deze dag iets heel anders aan het hoofd. Vandaag heeft hij of zij namelijk een bijzondere taak.

Terwijl ZMK de troonrede voorleest, wordt hij op het Binnenhof begroet en beschermd door de oudste onderdelen van de krijgsmacht. Niet alleen het Korps Mariniers, de Garderegimenten, de Militaire Academie, maar ook de studentenweerbaarheden hebben een plek in deze kleurrijke ereafzetting. Hier deel van uitmaken is de meest eervolle taak van de waarbare student.

Een trotse Praeses leidt een trots detachement.

Zo’n belangrijke taak vereist natuurlijk de nodige oefening. Ondanks dat onze gebruikelijke oefenplaats niet beschikbaar was, toonde het korps zich wendbaar en wist op een alternatieve locatie alsnog eigen trainingen te organiseren naast de verplichte oefeningen bij defensie. Het eindresultaat was een keurig detachement van Pro Libertate en drie invallers voor het detachement van de Delftse Studentenweerbaarheid. Op de grote dag zelf kwam de uitstekende training naar voren. Het Korps marcheerde trots door de straten van haar stad, bejubeld door de burgers aan de kant. Tijdens de wacht op het Binnenhof bleef het hele detachement weerbaar op zijn voeten staan en marcheerde ook keurig weg naar het Malieveld. Na het inleveren van de wapens ging men snel de bus in naar het stadion van ADO om zich om te kleden en vervolgens de eigen weg te vervolgen. Sommigen gingen direct naar de Posthoorn om deze mooie prestatie te vieren. Enkelen moesten terug naar de oefening in Roosendaal. Het gros ging echter eerst met de regelofficieren en andere weerbaarheden het glas heffen op dit prachtige vertoon bij het Delftse Studentencorps, alvorens terug te keren naar onze Bodega De Posthoorn om de viering in eigen kring af te sluiten.