Englandspiel

Naast de vele grote herdenkingen vindt op 4 mei ook de herdenking van het Englandspiel plaats. Deze is kleinschaliger, maar zeker niet minder indrukwekkend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel Nederlanders met gevaar voor eigen leven het kanaal overgestoken naar Engeland. Hieronder vallen zij die moesten vluchten en zij die in opstand kwamen tegen de bezetter. Velen waren student. Een aantal van deze studenten werd opgeleid tot agent door de Britse Special Operations Executive (SOE) om in Nederland inlichtingen te vergaren. Al in 1942 kwam de Duitse contraspionage groep, de Abwehr, achter deze missie, en voerden ze operatie “Das Englandspiel” uit, welke erin resulteerde dat agenten gevangen werden genomen, daarna gebruikt om de geallieerden te misleiden en vervolgens gefusilleerd. Tijdens hun gevangenschap is het een aantal agenten gelukt gecodeerde berichten te versturen over het falen van de missie. Ondanks deze berichten is het sturen van agenten richting Nederland niet gestaakt. Zelfs tot op de dag van schrijven is er geen duidelijkheid over of de SOE op de hoogte was van de situatie. Een ding is zeker: agenten werden nog steeds de dood in gestuurd. Uiteindelijk zijn 54 agenten slachtoffer geworden van deze desastreuze missie.

Wij hebben als HSSK de eervolle taak om de omgekomen studenten te vertegenwoordigen tijdens deze herdenking. Het Korpscommando legt, gekleed in Groot Tenue, een krans bij het Englandspielmonument in Den Haag en brengt een eregroet uit voor hen die zijn gevallen.