Diner du Corps

Acht maart jongstleden hebben wij mogen genieten van een werkelijk waar prachtig Lustrumdiner! De aanwezigheid van vijf van de zes Ereleden alleen al was geweldig, maar er was nog zoveel meer dat deze avond tot een groot succes maakte. Onder leiding van de tafelpraeses werden de grote hoeveelheden speeches in goede banen geleid en kon er, van al dan niet deels afgekoeld, eten genoten worden. Een heerlijk voorgerecht, een soepje, en natuurlijk als hoogtepunt: echte blauwe hap, waren uitstekend verzorgd door onze cateraar. Bijzondere gasten waren er onder andere in de vorm van de senaat van de KMA en de Regimentscommandant van “van Heutsz”. Deze laatste heeft de vereniging een prachtig kunstwerk aangeboden dat een ereplek zal krijgen op ons Kraton.