Vaandeluitreiking

Op 1 november jongstleden vond een zeer bijzondere gebeurtenis in onze 60-jarige korpsgeschiedenis plaats: het Haagsch Studenten Schutters Korps ontving uit handen van Z.E. de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht een eigen vaandel. Met dit symbool drukt “Pro Libertate” eenheid en onderlinge saamhorigheid uit en benadrukt het de eigen geschiedenis en de band met de Krijgsmacht. Hoewel het geen koninklijk vaandel of een door de Krijgsmacht ingesteld veldteken is, was het desalniettemin een belangrijke, unieke gebeurtenis en dus reden voor een grootse ceremonie. Samen met de vele geëerde gasten heeft het HSSK “Pro Libertate” een dag beleefd om nooit te vergeten.