25 juli 2023

Contact

Bestuur

Het Haagsch Studenten Schutters Korps wordt bestuurd door het Korpscommando dat elk jaar wisselt. Op dit moment is dat het 65e Korpscommando.

v.l.n.r.: Fokkens, Heijink, van Loo, van Wees en Dons

Praeses en Korpscommandant

J.A. (Jonathan) van Loo

De Praeses vervult een dubbele rol binnen de vereniging. Enerzijds is de Praeses de voorzitter, verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur en het gezicht van de vereniging richting de buitenwereld. Anderzijds is de Praeses ook de Korpscommandant van het HSSK. In die hoedanigheid de commandant van de verschillende Korpsdetachementen tijdens (ceremoniële) gelegenheden en activiteiten, zoals Prinsjesdag en de Nijmeegse Vierdaagse.

+31 6 54 64 09 69

Ab Actis

K.V. (Kasper) Heijink

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging, verantwoordelijk voor alle administratieve en communicatieve aspecten van het bestuur. Als u een mail ontvangt van het Korps is deze mail hoogstwaarschijnlijk geschreven, of in ieder geval gecontroleerd op correct taalgebruik, door de Ab Actis. De Ab Actis is tevens als nevenfunctie de Plaatsvervangend Korpscommandant en vervult de taken daarvan in absentie van de Praeses.

+31 6 37 65 38 42

Quaestor

S.A. (Sam) van Wees

De Quaestor is de penningmeester van de vereniging, verantwoordelijk voor alle financiële aspecten van het bestuur. De Quaestor verzorgt het opstellen van een begroting, het betalen van crediteuren en het meedogenloos najagen van debiteuren.

+31 6 34 82 29 80

Assessor Primus

V.M. (Vinnie) Fokkens

De Primus is de schietassessor van de vereniging en heeft de mooie taak om zich primair bezig te houden met een aantal van de belangrijkste aspecten van het Korps: het op peil houden van de schietvaardigheid van de leden en het onderhouden van de contacten bij Defensie, voornamelijk middels het organiseren van de ondersteuning die het Korps levert aan Defensie en de Politie tijdens oefeningen. Ook draagt de Primus zorg voor de parachutecursus die het Korps elk jaar onderneemt.

+31 6 19 22  18 16

Assessor Secundus

H. (Harold) Dons

De Secundus is de sportassessor van de vereniging, met als belangrijkste component het bevorderen van de marsvaardigheid van de leden. Elk jaar is de ultieme beproeving hiervan het succesvol laten verlopen van de Nijmeegse Vierdaagse. Verder organiseert de Secundus de overige sportactiviteiten en ondersteunt de Secundus de rest van het bestuur.

+31 6 44 38 79 66

E-mailadressen
Algemene en Bestuurszaken: korpscommando@hssk.nl
Financiële zaken: quaestor@hssk.nl
Wervingscommissie: werving@hssk.nl
Adverteren in het Convocaat: convocaat@hssk.nl

Postadres
Postbus 85516
2508 CE ‘s-Gravenhage
KvK 40408947

Social media
Het HSSK is online vindbaar op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Bodega de Posthoorn
Het HSSK heeft een stamkroeg waar maandelijks een borrel wordt gehouden. Deze stamkroeg is Bodega de Posthoorn in Den Haag. Iedereen met interesse is welkom zich bij deze borrel aan te sluiten, voor datum en tijd kunt u terecht bij de wervingscommissie.

Societeit ‘de Vereeniging’ 
Het Korps komt voor besloten gelegenheden en Algemene Leeden Vergaderingen bijeen op de Kazernestraat 37B, te ‘s-Gravenhage