12 september 2016

Doelstellingen

Het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” is een studentenweerbaarheid die zijn leden in staat stelt militaire vaardigheden te ontwikkelen dan wel te onderhouden. Daartoe worden activiteiten ondernomen op onder andere sportief, ceremonieel, historisch en sociaal gebied.

Het HSSK is gelieerd aan het Regiment Van Heutsz, dat als moederregiment het Korps betrekt in zijn oefeningen en activiteiten, voor zover nuttig en niet in strijd met het dienstbelang.
Via dit moederregiment is het HSSK ook verbonden aan tradities van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en het Nederlands Detachement der Verenigde Naties in Korea. Daarnaast is het HSSK aangesloten bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Als studentenweerbaarheid ontvangt “Pro Libertate” steun van het Ministerie van Defensie in de vorm van training, oefenfaciliteiten, kleding en alles wat er verder voor de schietopleiding nodig is. Het HSSK stelt zijn leden in de gelegenheid schietvaardigheid op te doen en te onderhouden.