12 september 2016

Interesse?

Goed om te zien dat je gemotiveerd bent om lid te worden! Hieronder vind je nog wat informatie en de te doorlopen stappen op weg naar het lidmaatschap.

Procedure
Voordat je lid kan worden geef je jezelf op als geïnteresseerde via werving@hssk.nl of tijdens een wervingsmarkt in Den Haag, Delft of Leiden. Vanaf dan word je per mail op de hoogte gehouden over aankomende activiteiten die openstaan voor niet-leden.

Na twee activiteiten krijg je de mogelijkheid om aspirant-lid te worden. Dit gebeurt pas na twee activiteiten zodat je eerst een goed beeld kan krijgen van de vereniging. Als aspirant-lid word je ook op de hoogte gehouden over de kennismakingstijd (KMT).

Lid worden kan echter maar een keer per jaar, na het doorlopen van de Kennismakingstijd. Deze vindt plaats, in tegenstelling tot bij de meeste andere verenigingen, in het laatste kwartaal van het kalenderjaar en duurt ongeveer een week.

Eisen aan het lidmaatschap
Om lid te worden moet men voldoen aan de onderstaande eisen:
• Student aan een HBO- of WO-instelling zijn;
• 18 jaar of ouder zijn op het moment van inauguratie, of toestemming hebben van ouder of voogd;
• Niet extremistisch van aard zijn;
• In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;
• Geen strafblad hebben.

*Dit heeft niet tot doel om bepaalde mensen of groepen buiten te sluiten maar heeft te maken de voorwaarden die Defensie aan ons stelt om toegang te krijgen tot Defensielocaties en deel te nemen aan de door Defensie georganiseerde activiteiten.