1 mei 2018

Privacyverklaring

Het Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’ (HSSK) heeft privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doeleinden van de verwerking Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • Informatievoorziening en communicatie;
  • Werving;
  • Bijhouden van onze administratie;
  • Uitnodigen en aanmeldingen voor activiteiten; en
  • Verbetering van onze website.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Deze gegevens worden verwerkt op basis van:
  • Een gerechtvaardigd belang. Het HSSK verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang ter verbetering van onze website en om een duurzame relatie met u te kunnen onderhouden.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met het HSSK. Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het HSSK.
  • Op basis van toestemming. Wij verwerken uw gegevens in voorkomend geval op basis van toestemming. Wij vermelden hierbij dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.
Deze verwerkingen zijn er gericht op om activiteiten die georganiseerd worden vanuit het HSSK mogelijk te maken voor onze leden en geïnteresseerden. Uw gegevens worden, met uitzondering van wettelijke verplichtingen, niet doorgegeven buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties. Verwerkingsverantwoordelijke De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het HSSK ‘Pro Libertate’. Bewaartermijnen Binnen het HSSK hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar na uitschrijving voor persoonsgegevens van leden. Gegevens van geïnteresseerden verwerken wij alleen op basis van toestemming. Trekt u uw toestemming in, stoppen wij de verwerking en vernietigen wij uw persoonsgegevens. Het wel of niet verstrekken van gegevens U bent nooit verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Kiest u ervoor om uw persoonsgegevens niet te verstrekken kan het zo zijn dat u niet aan activiteiten mee kan doen of niet de mogelijkheid zal hebben om lid van de vereniging te worden of te zijn. Rechten van de betrokkene U heeft op grond van de AVG verschillende rechten. Hieronder vallen het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, indien die verwerking op toestemming gebaseerd is. Voor verdere informatie omtrent deze rechten verwijzen wij u graag naar de relevante pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met het Korpscommando op korpscommando@hssk.nl. Wij reageren binnen uiterlijk één maand op uw verzoek. Geautomatiseerde besluitvorming Binnen het HSSK vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Alle verwerkingen binnen het HSSK vinden plaats met menselijke tussenkomst. Klachten Indien u van mening bent dat wij niet juist zijn omgegaan met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens Voor verdere vragen of informatie kunt u ons via onderstaande contactgegevens bereiken: Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’ Postbus 85516 2508 CE ’s-Gravenhage korpscommando@hssk.nl