1 mei 2018

Privacyverklaring

Het Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’ (HSSK) heeft privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de verwerking
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Informatievoorziening
  • Werving
  • Uitnodigen voor activiteiten
  • Verwerken van aanmeldingen
  • Verbetering van onze website

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Deze gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van het HSSK. Deze verwerkingen zijn gericht op o.a. de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Uw gegevens worden, met uitzondering van wettelijke verplichtingen, niet doorgegeven buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties.

Bewaartermijnen
Binnen het HSSK hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn vloeit voort uit de belastingwetgeving.

Het wel of niet verstrekken van gegevens
U bent nooit verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Kiest u ervoor om uw persoonsgegevens niet te verstrekken kan het zo zijn dat u niet aan activiteiten mee kan doen of niet de mogelijkheid zal hebben om lid van de vereniging te worden of te zijn.

Rechten van de betrokkene
U heeft op grond van de AVG verschillende rechten. Hieronder vallen het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, indien die verwerking op toestemming gebaseerd is. Voor verdere informatie omtrent deze rechten verwijzen wij u graag naar de relevante pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Binnen het HSSK vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Alle verwerkingen binnen het HSSK vinden plaats met menselijke tussenkomst.

Klachten
Indien u van mening bent dat wij niet juist zijn omgegaan met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor verdere informatie kunt u ons via onderstaande contactgegevens bereiken:
Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’
Postbus 85516
2508 CE ’s-Gravenhage
korpscommando@hssk.nl